Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na politykę prywatności.

Technik administracji

Szkoła Policealna Technik administracji

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.

Symbol cyfrowy zawodu
334306
Cel kształcenia
2 lata ( IV semestry)
Kwalifikacja
EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji
Cele ksztalcenia
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik administracji powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji: wykowywana prac biurowych w jednostce administracji, udzielenia informacji pracownikom oraz klientom, kompletowania i porządkowania aktów prawnych w jednostce administracji, sporządzania protokołów, analiz i sprawozdań, udostępniania dokumentów klientom wewnętrznym i zewnętrznym, prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników, sporządzania dokumentów finansowych zgodnie z procedurami, sporządzanie dokumentów dotyczących spraw administracyjnych w jednostce administracji, przygotowania i prowadzenia postępowania administracyjnego.
Możliwość zatrudnienia
Praca w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego - w urzędach, gminach, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach itd.

Poniżej zamieszczamyPodstawę Programową Kształcenia Branżowego dla zawodu technik administracji
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

Kontakt