Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na politykę prywatności.

Technik

żywienia i usług gastronomicznych

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmowani są absolwenci branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którzy ukończyli szkołę w ciągu ostatnich 5 lat szkolnych. Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz dyplomu technika. Słuchacz może przystąpić do matury i uzyskać świadectwo dojrzałości.

Symbol cyfrowy zawodu
343404
Cel kształcenia
IV semestry (2 lata)
Kwalifikacja
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Cele ksztalcenia
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych w zakresie: oceniania jakości żywności, planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia, organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej, wykonywania usług gastronomicznych, ekspedycji potraw i napojów.
Możliwość zatrudnienia
W restauracjach, kawiarniach, barach szybkiej obsługi, zakładach gastronomicznych, pensjonatach, domach wczasowych, stołówkach szkolnych, szpitalach, sanatoriach, firmach cateringowych, zakładach produkcji produktów i półproduktów spożywczych oraz podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.

Poniżej zamieszczamy odnośnik do  Podstawy Programowej Kształcenia Branżowego dla zawodu technik  żywienia i usług gastronomicznych z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. 

Kontakt