Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na politykę prywatności.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 

  1.  Administratorem danych osobowych słuchaczy jest Dyrektor Centrum Kształcenia dla Dorosłych, z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62 – 065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Żwirki i Wigury 2.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59). 
  3. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustaw.
  4. Odbiorcą danych osobowych może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
  5. Każdy słuchacz posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
  6. Słuchacz ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
  8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ido@pgw.pl.

Kontakt